do góry

Terroir

Pojęcie terroir (z franc. terroir  - okolica) określa unikatowe połączenie warunków klimatycznych i geologicznych, które nadaje produktom wytwarzanym w tym miejscu niepowtarzalne cecchy i charakter. 

Podczas wizyty w winnicy jeden z węgierskich autorytetów, specjalizujący się w dziedzinie wina, rzekł: „specyfika terroir tego miejsca jest wyczuwalna w powietrzu, jest obecna w nosie”. I niewątpliwie tak jest. Na terroir winnicy Jasiel składa się szereg elementów, tj.:

  • rodzaj gleby, 
  • nachylenie terenu i ekspozycja stoku, 
  • naturalność siedliska,
  • winnica tarasowa,
  • stawy.

Dążenie do wyjątkowej jakości wina jest możliwe dzięki odpowiednim warunkom, dzięki unikatowemu terroir. To w smaku i aromacie tworzonego wina przejawia się niepowtarzalność terroir. Wino jest świadectwem miejsca, z którego pochodzi..

Gleba

Gleba występująca na obszarze winnicy charakteryzuje się unikatowym zestawieniem nawiewowego lessu z rozwarstwionym łupkiem i marglem. Dzięki takiej budowie aromat wyprodukowanego wina jest „klarowny”, z uwidocznioną nutą mineralną. Na profilu gleby widoczne są konkrecje węglanu wapnia w postaci kukiełek lessowych, rzadko spotykane w tej okolicy. Taka struktura determinuje wysoką przepuszczalność gleby, swoistą lekkość a także długo utrzymującą się ciepłotę – cechy niezwykle istotne, warunkujące właściwy wzrost winorośli, owocowanie, ale nade wszystko smak i specyfikę tworzonego wina. 

Ukształtowanie terenu

Charakterystyczna „fałdowatość” cechująca Podkarpacie sprzyja uprawie winorośli. Teren, który wybrano pod uprawę winorośli cechuje zjawisko szybkiego przemieszczania się  wody po opadach w głębsze warstwy, a następnie magazynowanie jej w skale łupkowej. Dzięki temu roślina czerpiąc wodę, wydobywa szczególne minerały. Przy wyborze lokalizacji zasadniczą kwestią poza kierunkiem nachylenia pozostaje jego stopień. Winnica Jasiel jak jedyna winnica tarasowa w Polsce usytuowana jest na stoku o nachyleniu pod kątem 45°. Takie usytuowanie powoduje wyższą ciepłotę siedliska poprzez odpływ zimnych mas powietrza w dzień a zatem większą różnicę temperatur dnia i nocy.

Naturalność siedliska

Obszar pod nasadzenie został wyodrębniony w oparciu o specyficzne cechy geograficzne, geologiczne oraz panujące w nim warunki. Podczas zakładania winnicy zadbano o zachowanie istniejących gatunków roślin i zwierząt. Uzyskana harmonia winnicy z otoczeniem jeszcze bardziej eksponuje walory estetyczne siedliska. 

Winnica tarasowa

Dla chłodniejszych rejonów uprawa winorośli w postaci winnic tarasowych jest doskonałym rozwiązaniem. Taka forma  znacznie ułatwia pracę w winnicy, jak też zabezpiecza stok przed erozją. Nie do przecenienia są warunki dostępności wody, akumulacji energii słonecznej, ochrony przed silnym wiatrem. Metoda ta sprawdza się także w zimie – gromadzony na tarasach śnieg zabezpiecza roślinę przed przemarznięciem. Zróżnicowanie ukształtowania terenu i znaczna wysokość nad poziomem morza pozwoliły na stworzenie wyjątkowej w Polsce winnicy tarasowej.

Stawy

Podmokłe niegdyś grunty zyskały nowy kształt. Poinżej terenu nasadzenia stworzono stawy, dwa mniejsze, które ubogacają przestrzeń do odpoczynku oraz dwa oraz dwa zajmujące nieco większy obszar. Są one nie tylko magazynem wody, ale przede wszystkim siedliskiem życia płazów, gadów, ryb. Na wodach stawów istnieje możliwość wędkowania oraz pływania łódką.